CE İşareti (CE Belgesi)

CE İşareti (CE Belgesi)

CE İşareti(CE Belgesi), tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti(CE Belgesi), bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti (CE İşareti(CE Belgesi)) taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti(CE Belgesi), bulunması zorunludur.

CE İşareti(CE Belgesi) belgesini almak isteyen kuruluşlar imalatını yaptıkları ürüne ait direktifin genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve ilgili direktifte Onaylanmış Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden CE İşareti(CE Belgesi) belgesine sahip olabilirler.

 

Comments are closed.