TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi

TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi

TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standardı olarak Haziran 2007’de yayımlanan “Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli”, kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen elektronik belgelerin, belge niteliğinin korunabilmesi için bir belge yönetim sisteminde bulunması gerekli asgari fonksiyonel özellikleri belirlemektedir.

 

Genel olarak, elektronik belge yönetim sistemlerinin arşiv boyutunun da dikkate alınarak tasarımı ve uygulanması, elektronik belgenin hukuki geçerliliğinin sağlanması ve e-imzanın uygulanması için gerekli altyapının tanımlanması konularını ele almaktadır. Bununla birlikte, kurumsal belge yönetimi politikalarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi için önemli bir referans kaynağıdır.

 

TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi belgesini almak isteyen kuruluşlar TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi standardı genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve Belgelendirme yapan Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi belgesine sahip olabilirler.

Comments are closed.