DİĞER EĞİTİMLER

 

  1. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
  2. ULAŞTIRMA VE AKTARMALI ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ EĞİTİMİ
  3. NETWORK MODELLERİ EĞİTİMİ
  4. PROJE YÖNETİMİ, PLANLAMASI PROBLEMLERİ EĞİTİMİ
  5. STOK PROBLEMLERİ EĞİTİMİ
  6. KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  7. ANALİTİK HİYERARŞİ (AHP) İLE KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  8. ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ