ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Revize Oluyor

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı FDIS (Uluslararası Standart Son Taslak) Aşamasına Geçiyor. Bu aşama, standardın yeni revizyon tarihi ile yayınlanarak yürürlüğe gireceği halinden önceki en son aşamadır. 2014 yılının son aylarında düzenlenen anket neticesinde, üye ülkelerin % 92’sinin kabul oyu ile standart bu aşamaya gelmiştir. Standardın her 5-7 yılda bir yapılan gözden geçirmeleri neticesindeki gelişim süreci dikkate alındığında, bu revizyonda, önceki revizyonlara göre belirgin bir değişim gözlenmektedir. Bu değişikliklerin bir bölümü, 110 ülkede gerçekleştirilen ve 5.000’in üzerinde kişi tarafından yanıtlanan anketlerdeki geri beslemelere göre yapılmıştır.

Bu değişikliklere göre, yeni standart aşağıdaki konu başlıklarına daha fazla odaklanmaktadır;

  1. Stratejik Çevre Yönetimi
  2. Liderlik
  3. Çevrenin Korunması
  4. Çevre Performansı
  5. Çevre için Yaşam Döngüsü Düşüncesi

Proxy Eğitim ve Danışmanlık olarak yeni standardın getireceği değişiklikleri ve işletmenize yansıyacak etkilerini daha iyi anlamanızı sağlamayı amaçlıyoruz. Geçiş süreci boyunca yeni standardın gerekliliklerini kapsayacak şekilde geliştirilmiş olan Çözüm Odaklı ve Etkin Danışmanlık hizmetimiz ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri edinebilir, geçişi kolaylıkla başarabilir ve ISO 14001:2015 Standardı Belgesine de kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

Comments are closed.