ISO 9001:2015 REVİZYONUNDA KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

ISO 9001:2015’te Kalite Yönetim Prensipleri 7 adet olarak tanımlanmıştır. ISO 9001:2008 standardı 8 Kalite Yönetim Prensibini esas alır. ISO/TC 176 komitesinin uluslararası uzmanları tarafından gözden geçirilen ve güncellenen prensipler şu şekildedir;

  • Prensip olan ‘Yönetimde Sistem Yaklaşımı’ prensibi kaldırılmıştır.
  • Prensip ‘Çalışanların Katılımı’ (Involvement of people) ‘Çalışanların Yükümlülükleri, Taahhütleri’ olarak dilimize aktarabileceğimiz ‘Engagement of People‘ şeklinde değiştirilmiştir.
  • Prensip olan ‘Sürekli iyileştirme’ (Continual Improvement) prensibindeki ‘Sürekli’ tanımının Standart taslağının içerisinde olduğu gibi atıldığını sadece ‘İyileştirme’ tanımının kaldığını da belirtelim.
  • Prensip olan ‘Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım’ (Factual Approach To Decision Making) ‘Kanıta (Delil) Dayalı Karar Verme’ olarak aktarabileceğimiz ‘Evidence-Based Decision Making’ olarak değiştirilmiştir.
  • Son prensip olan ‘Karşılılı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri’ (Mutually Beneficial Supplier Relationships) ‘İlişki Yönetimi’ (Relationship Management) olarak değiştirilmiştir.

Proxy Eğitim ve Danışmanlık olarak yeni standardın getireceği değişiklikleri ve işletmenize yansıyacak etkilerini daha iyi anlamanızı sağlamayı amaçlıyoruz. Geçiş süreci boyunca yeni standardın gerekliliklerini kapsayacak şekilde geliştirilmiş olan Çözüm Odaklı ve Etkin Danışmanlık hizmetimiz ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri edinebilir, geçişi kolaylıkla başarabilir ve ISO 9001:2015 Standardı Belgesine de kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

Comments are closed.