TS ISO IEC 15504 Spice Nedir

TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi Nedir?

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 15504 Spice Yazılım Süreç Geliştirme ve Olgunluk Seviyesi Belirleme Belgesi(ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3’ncü seviye olmaları şartının aranması öngörülmektedir.

 TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi (ya da CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

 ISO 15504 Spice Yazılım Süreç Geliştirme ve Olgunluk Seviyesi Belirleme Belgesi(ya da CMMI Belgesi) Nasıl Alınır

ISO 15504 Spice belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 15504 Spice standartları genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve TS ISO IEC 15504 Spice denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 15504 Spice belgesine sahip olabilirler.

Comments are closed.