ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,  kuruluşların çevre ile olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan çevre atıklarının bertarafına yönelik süreçlere özgü bir standarttır. 2016 yılı sonu itibariyle ISO 14001:2015 Revizyonu yayınlanmış olup, Eylül 2018 tarihinden itibaren kuruluşlar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin şartlarını uygulamak zorundadır.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almak isteyen kuruluşlar bu standardın genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık hizmeti almalı ve Akredite Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olabilirler.

Comments are closed.