TS ISO IEC 15408 Ortak Kriterler Belgesi

TS ISO IEC 15408 Ortak Kriterler Belgesi

ISO 15408 Ortak Kriterler Belgesi(15408 Common Criteria), Bilgi Teknolojisi (BT) ürünlerine ve sistemlerine güvenlik (confidentiality), güvenilirlik(availability) ve bütünlük (integrity) kapsamında fonksiyonel ve sızma testleri uygulayan ve test sonucuna göre ürünün veya sistemin güvenlik, güvenilirlik ve bütünlük kapsamında ISO 15408 Ortak Kriterler metodolojisine göre garanti seviyesini belirleyen uluslararası test standardıdır.

Ortak Kriter (CC), BT ürünlerinin hedeflenen teminat seviyelerine göre güvenlik değerlendirilmelerinin yapılmasına yönelik bir güvenlik standardıdır. ISO/IEC 15408 kodu ile uluslararası ISO standardı olarak kabul edilmiştir. CC değerlendirmesi uzun süren ve emek yoğun bir süreçtir. Bu süreç, hedeflenen teminat seviyesine göre ilgili tarafların belli bir seviyede uzmanlık sahibi olmasını gerektirir.

ISO 15408 Ortak Kriterler belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 15408 Ortak Kriterler standardları genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve TSE denetiminden ve TUBİTAK OKTEM veya Onaylanmış başka bir Test Kuruluşunun Test aşamasından başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 15408 Ortak Kriterler belgesine sahip olabilirler.

Comments are closed.