ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi, kurumu kesintiye uğratacak olaylar meydana geldiğinde kurumun hazırlıklı olması, cevap verebilmesi ve geri dönebilmesi için dokümante edilmiş bir yönetim sitemine ilişkin gereksinimleri belirler. Her tipte ve büyüklükte organizasyon için uyarlanabilir olan bu standart organizasyonun tanınması, yönetimin desteği, planlama, kaynak tahsisi, sürecin işletilmesi, performans değerlendirmesi ve iyileşme başlıklarında ana maddeler içermektedir.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 22301 İş Sürekliliği standardı genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve Belgelendirme yapan kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 22301 İş Sürekliliği belgesine sahip olabilirler.

Comments are closed.