ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

 ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 standardı, sanayi tesisleri, ticari, kurumsal ve kamu tesisleri için bir çerçeve oluştururken, kuruluşların tamamının iyi enerji yönetim uygulamalarını teşvik eder ve iyi enerji yönetimi davranışlarını pekiştirir. Bu standart, enerji gelişimi raporlanması, dokumante edilmesi, ölçülmesi, kıyaslaması ve sera gazı (GHG) indiriminin yansıtılması konularında klavuzluk sunar. Ayrıca ISO 50001 tesislerin yeni verimli enerji teknolojilerinin uygulanmasını, önceliklendirilmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

 

Vereceğimiz Danışmanlık Hizmeti ile ISO 14001 ve EN 16001’den ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine geçişinizi kolaylaştırırız. Ayrıca profesyonel ekibimizle Kalite (ISO 9001), Çevre (ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS), Gıda Güvenliği (ISO 22000) ve Bilgi Güvenliği (ISO 27001) gibi varolan yönetim sistemleri ile opsiyonel olarak entegrasyonuda sağlıyoruz.

 

Comments are closed.